riblje konzerve fratello trade

Riblje konzerve

Riblje konzerve su prehrambeni proizvodi dobijeni preradom pojedinih vrsta ribe tehnološkim postupkom uz primjenu toplotne sterilizacije. Tehnološki postupak uključuje primarne postupke prerade ribe, soljenje, termičku obradu, punjenje i zatvaranje konzervi, njihovu sterilizaciju i završne operacije.

Fratello Trade a.d.

Fratello Trade a.d.

Pogledajte naš video