NOVOSTI

Jul 5, 2024

Obavještenje o isplati dividende akcionarima Fratello Trade a.d.
Banja Luka

Obavjestenje o isplati dividende Fratello Trade Banja Luka

Na ovom linku, obavještenje o isplati dividende, možete vidjeti kompletan tekst o isplati dividende.

Jul 3, 2024

KATALOG AKCIJA U SVIM BINGO MARKETIMA

Bingo Akcija kriske krompira sa koricom McCain

U katalogu Bingo-magazin plus do 28. jula

– Kriške krompira sa koricom 750gr – Golden Wedges – 4,65 KM/kom


 

Jun 27, 2024

16. Redovna skupština akcionara

Redovna supstina akcionara Fratello Trade

Dana 27.06.2024. godine održana je 16. Redovna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka, na kojoj su usvojeni godišnji finansijski i poslovni izvještaji, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj internog revizora.
Pored ostalih odluka, na redovnoj skupštini usvojene su: odluka o povećanju osnovnog kapitala, odluka o izmjeni Statuta i usvajanju prečišćenog teksta Statuta, odluka o raspodjeli dobiti iz 2023. godine i odluka o isplati dividende.

Mart 13, 2024

ZAPOŠLJAVAMO

Zapošljavamo Vozača Fratello trade

1. Vozač m/v C1 kategorija – 1 izvršilac

– Mjesto rada: Banja Luka,
– Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,
– Puno radno vrijeme,
– SSS– IV stepen, Tehničar drumskog saobraćaja ili
III stepen, Škola za vozače m/v
– Vozačka dozvola,minimalno C1 kategorija,
– Uslovi za državni ispit (licenca).

2. Pomoćni radnik – 1 izvršilac

– Mjesto rada: Banja Luka,
– Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,
– Puno radno vrijeme,
– SSS – III stepen ili Osnovna škola.

3. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
– Da nisu kažnjavani,
– Da su zdravi i sposobni za rad na nevedenom radnom mjestu.

4. Nakon osposobljenosti za samostalan rad, mogućnost prijema na neodređeno vrijeme.

5. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila: info@fratello-trade.com.
Kontakt telefon 051/394-180.

Jun 30, 2023

15. Redovna skupština akcionara

fratello akcionari

Dana 30.06.2023. godine održana je 15. Redovna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka, na kojoj su usvojeni godišnji finansijski i poslovni izvještaji, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj internog revizora.
Pored ostalih odluka, na redovnoj skupštini usvojene su: odluka o raspodjeli dobiti iz 2022. godine i odluka o isplati dividende.

Jun 30, 2023

Obavještenje o isplati dividende akcionarima Fratello Trade a.d.
Banja Luka

isplata dividende fratello trade

Na ovom linku, obavještenje o isplati dividende, možete vidjeti kompletan tekst o isplati dividende.

5. sjednica upravnog odbora Fratello trade

Dana 29.05.2023. godine održana je 3. sjednica Upravnog odbora u 2023. godini. Na sjednici je donešena odluka o sazivu XV redovne skupštine.

XV redovna skupština održava se 30.06.2023. godine.

 

Maj 30, 2023

3. sjednica Upravnog odbora u 2023. godini

Decembar 22, 2022

5. sjednica Upravnog odbora u 2022. godini

5. sjednica upravnog odbora Fratello trade

Dana 22.12.2022. godine održana je 5.sjednica Upravnog odbora u 2022. godini.
Na sjednici je razmatrano poslovanje za period 01.01 – 30.11.2022. godine i dane su smjernice za plan poslovanja za 2023. godinu.

Jun 30, 2022

14. Redovna skupština akcionara

2. sjednica upravnog odbora fratello trade

Dana 30.06.2022. godine održana je 14. Redovna skupština akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka, na kojoj su usvojeni  godišnji finansijski i poslovni izvještaji, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj internog revizora.

Pored ostalih odluka, na redovnoj skupštini usvojene su: odluka o raspodjeli dobiti iz 2021. godine i odluka o isplati dividende.

Jun 30, 2022

Obavještenje o isplati dividende akcionarima Fratello Trade a.d.
Banja Luka

isplata dividende fratello trade

Na ovom linku, obavještenje o isplati dividende, možete vidjeti kompletan tekst o isplati dividende.

Maj 27 2022

Isplata dividende– predlog Upravnog odbora Skupštini

isplata dividende fratello trade

Usvojen je prijedlog Upravnog odbora Skupštini:
Da se akcionarima isplati dividenda u visini od 0,0620 KM po akciji, što predstavlja 6,2% od nominalne vrijednosti akcije.

Prijedlog odluke možete pogledati u sekciji „Investitori“ – materijali za redovnu skupštinu juni 2022. godine.

Maj 27, 2022

3.sjednica upravnog odbora
u 2022. godini

3 sjednica fratello trade

Dana 27.05.2022.godine održana je 3.sjednica Upravnog odbora, na kojoj su usvojeni prijedlozi odluka za Skupštinu i na kojoj je donešena odluka o sazivu 14. redovne godišnje skupštine, koja će se održati
30.06.2022. godine u sjedištu Društva sa početkom u 14.00 časova.

Saziv Skupštine i materijale za skupštinu možete pogledati u sekciji „Investitori“.

April 29, 2022

2. sjednica Upravnog odbora
u 2022. godini

2. sjednica upravnog odbora fratello trade

Dana 29. 04. 2022. godine održana je 2. sjednica Upravnog odbora Fratello Trade a.d. Banja Luka u 2022. godini, na kojoj su usvojeni konsolidovani finansijski izvještaji za 2021. godinu.

sjednica upravnog odbora fratello trade

Dana 24.02.2022. godine održana je 1.sjednica Upravnog odbora u 2022. godini.Na sjednici su usvojeni finansijski izvještaji za 2021. godinu.

Feb 25, 2022

1. sjednica Upravnog odbora
u 2022. godini

Fratello Trade a.d.

Fratello Trade a.d.

Pogledajte naš video