Kontakt

Fratello Trade a.d.
Ramići bb, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 394 180
Fax: +387 51 394 111
Email: info@fratello-trade.com

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

2 + 1 =

Naziv društva:                       

Fratello Trade a.d.

Adresa i sjedište društva:

Ramići bb, 78000 Banja Luka,

Bosna i Hercegovina

 

Matični broj: 01940155

JIB: 4400929510006

PIB: 400929510006

 

Šifra djelatnosti:

10.20 Prerada i konzervisanje ribe,

ljuskara i mekušaca

 

Banka:

UniCredit banka ad Banja Luka

 

Transakcijski račun: 5510010000013803

Devizni račun:

IBANBA395517904820496260

Swift BLBABA22

 

 

Direktor društva:

dipl. ing. Mario Derajić

Uprava:

dr Matej Penca – predsjednik
prof. dr Nebojša Savić – član
oec. Goran Crnić – član
dipl. oec. Željko Pećanac – član
dipl. ing. Mario Derajić – član

 

Broj rješenja o upisu u sudski registar:

1-11899-00

 

Datum upisa u registar:

27.12. 2000. godine

 

Sud gdje je firma registrovana:

Osnovni sud Banja Luka

Naziv društva:                           

Fratello Trade d.o.o.

Adresa i sjedište društva:

Milutina Milankovića br. 23,
11070 Novi Beograd, Srbija

 

Matični broj: 20175478

PIB: 104493921

 

Šifra djelatnosti:

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

 

Banka:

ProCredit banka ad Beograd

Transakcijski račun: 220-127569-50

Devizni račun: 220-1230200007432-66

Swift PRCBRSBG

 

Direktor društva:

dipl. oec. Branka Renovica

Uprava:

dipl. ing. Mario Derajić

 

Broj rješenja I DATUM upisA U APR:

BD.12669/2006, 30.06. 2006. godine

Fratello Trade a.d.

Fratello Trade a.d.

Pogledajte naš video