Investitori

Na ovoj stranici možete pogledati sve važne dokumente akcionarskog društva Fratello Trade.

dokumenti fratello trade

MATERIJALI ZA SKUPŠTINU juni 2022.

dokumenti fratello trade

ZAPISNIK I ODLUKE SA XIV REDOVNE SKUPŠTINE 30.06.2022. GODINE

dokumenti fratello trade

ZAPISNIK I ODLUKE SA XIII REDOVNE SKUPŠTINE 30.06.2021. GODINE

dokumenti fratello trade

KALENDAR KORPORATIVNIH AKTIVNOSTI

dokumenti fratello trade

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

dokumenti fratello trade

DIREKTOR / UPRAVNI ODBOR /
INTERNA REVEZIJA

dokumenti fratello trade

Fratello trade doo Beograd Finansijski izvještaj

dokumenti fratello trade

DESET NAJVEĆIH AKCIONARA

Fratello Trade a.d.

Fratello Trade a.d.

Pogledajte naš video