Investitori

Na ovoj stranici možete pogledati sve važne dokumente akcionarskog društva Fratello Trade.

dokumenti fratello trade

Materijali za XV redovnu skupštinu akcionara 30.06.2023.godine

dokumenti fratello trade

ZAPISNIK I ODLUKE SA XV REDOVNE SKUPŠTINE 30.06.2023. GODINE

dokumenti fratello trade

KALENDAR KORPORATIVNIH AKTIVNOSTI

dokumenti fratello trade

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

dokumenti fratello trade

DIREKTOR / UPRAVNI ODBOR /
INTERNA REVEZIJA

dokumenti fratello trade

Fratello trade doo Beograd Finansijski izvještaj

dokumenti fratello trade

DESET NAJVEĆIH AKCIONARA

Fratello Trade a.d.

Fratello Trade a.d.

Pogledajte naš video