header_right.jpg
O nama

Fratello Trade a.d. je kao samostalno preduzeće počelo sa radom 27.12.2000. g., s tim da tradicija trgovinom ribom postoji od 1996 godine, kada je Fratello Trade a.d. egzistirao kao poslovna jedinica drugog preduzeća.

Fratello Trade a.d. je postao mješovito preduzeće 20.06.2002.g. kupovinom 30% akcija od strane pravnog lica izvan BiH, Horizonte Enterprise Development company B.V. Holandija sa sjedištem u Beču.

Prva smo privatna kompanija u BiH koja je kroz postupak inicijalne javne ponude na Banjalučkoj berzi prikupila dodatni kapital za razvoj, tako da akcionarsku strukturu čini više od 100 akciionara od kojih su najveći Derajić Mario (54%) i Horizonte Enterprise Development company B.V. Holandija (28%).

Roba se nabavlja sa svih kontinenata, a plasira se prvenstveno na tržište Bosne i Hercegovina, Srbije i Crne Gore.

Rukovodstvo Fratello trade a.d. je čvrsto opredjeljeno da se uspostavljeni sistemi dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse, kao preduslov efikasnom sistemu HACCP, provode u potpunosti.

Sistem HACCP je osnova kvalitetnog rada, stoga je obaveza svih zaposlenih stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Fratello trade a.d. u vlasništvu ima 6040 m2 zemlje.

Preduzeće raspolaže sa ukupnim poslovnim prostorom od 2300 m2 u kome je smješteno:

  1. 5700 m3 hladnjača, tj. 4 komore za čuvanje zamrznute hrane na potrebnom režimu hlađenja;
  2. carinsko skladište za robe koje zahtjevaju +/- režim hlađenja;
  3. utovarno – istovarne rampe za nesmetan i brz utovar/istovar robe sa viljuškarima;
  4. pakeraj od 250 m2 za potrebe dorade te konfekcioniranja robe u vakum kesice, kutije, plastične ili stiroporne kadice;
  5. pogon za čišćenje lignje i pakovanje u različita komercijalna pakovanja
  6. tunel za duboko smrzavanje (-40°C) svježe ribe i plodova mora;
  7. suho skladište;
  8. skladište ambalaže;
  9. kancelarijski prostori 840 m2
  10. pomoćne prostorije.

Planirani kapaciteti se koriste za vlastite potrebe, ali i za potrebe drugih proizvođača i distributera zamrznutom hranom, kojima iznajmljujemo skladišni ( hladionički ) prostor ili radimo usluge pakovanja zamrznutih i svježih proizvoda, te čišćenja i pakovanja lignje.

Fratello trade a.d. svoju prednost vidi u najkompletnijem asortimanu ribljih proizvoda u odnosu na konkurenciju.

Naši kupci su: megamarketi, maloprodaje, ribarnice, hoteli i restorani, veletrgovine i menze (radnički restorani).