header_right2.jpg
Zapisnik i Odluke sa 9. sjednice Skupštine akcionara
There are no translations available

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa 9. redovne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf Zapisnik o prisustvu na IX redovnoj skupštini akcionara
 


investitori