header_right2.jpg
Kalendar korporativnih aktivnosti
There are no translations available

Kalendar korporativnih aktivnosti u Društvu 2016. godine

Organ Sadržina Datum
I. Sjednica UO Fratello a.d. – poslijednja sedmica u februaru Odluke UO do 25.02.2016.
 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2015. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2016. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja „Fratello Trade“d.o.o Beograd za 2015. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o Beograd za 2016. godinu.
II. Sjednica UO Fratello a.d. – kraj aprila Odluk eUO do 31.03.2016
 1. Usvajanje Konsolidovanih finasijskih izvještaja za 2015. godinu
 2. Izvještaj o poslovanju I-III/2016
III. Sjednica UO Fratello a.d. – druga polovina maja Odluke UO do 25.05.2016
 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,
 2. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o fin. izvještajima za 2015.g;
 3. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidir Finansijskih za 2015.g;
 4. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješt.o poslovanju za 2015.g;
 5. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2015.g;
 6. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015.g;
 7. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finan. izvještaja za 2015.g;
 8. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2015.g;
 9. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu UO za 2015;
 10. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine;
 11. Rasprava o ponudama revizora, prijedlog za imenovanje revizora za 2016,2017. godinu
 12. Donošenje odluke o sazivanju VIII redovne sjednice skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka;
IV. Sjednica UO Fratello a.d. – prva polovina decembra Odluke UO do 15.12.2016.
 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju, period 01.01.2016. do 30.11. 2016.g;
 3. Osnova za plan poslovanja za 2017.g, aktivnosti Menadžmenta na izradi plana.
 4. Strateški plan 2017 – 2020.g.
VI. Izvještaj kontrolinga /finansijska služba za Direktora/ Mjesečni izvještaji Svaki mjesec

za januar 2016.

za februar 2016.

za mart 2016.

za april 2016.

za juni 2016. (šestomjesečni izvj.)

za juli 2016.

za avgust 2016.

za septembar 2016.

za oktobar 2016.

za novembar 2016.

za decembar 2016.

do 10.02.2016.

do 31.03.2016.

do 30.04. 2016.

do 31.05. 2016.

do 31.07. 2016.

do 31.08. 2016.

do 30.09. 2016.

do 31.10. 2016.

do 30.11. 2016.

do 31.12. 2016.

do 10.01. 2017.

VII. Finansijski izvještaji /Finans.služba za Banjalučku berzu/

Godišnji finansijski izvještaji za 2015. godinu,

Konsolidovani finasijski izvještaji za 2015. godinu,

Polugodišnji finansijski izvještaji za 2016. godinu.

do 28.02.2016.

do 31.03.2016.

do 31.07. 2016.

* Prema pravilama Banjalučke Berze su za emitente na slobodnom tržištu obavezne samo objave godišnjeg i polugodišjeg izveštaja, dok su za emitente na službenom tržištu obavezne i objave kvartalnih izvještaja.