header_right4.jpg
Kalendar korporativnih aktivnosti
Organ Sadržina Datum
I. Sjednica UO Fratello a.d. – poslijednja sedmica u februaru Odluke UO do 28.02.2020.
  1.      Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.  
2.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
3.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2019. godinu.
4.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja „Fratello Trade“d.o.o Beograd za 2018. godinu.
5.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o Beograd za 2019. godinu.
6.      Tekuća pitanja
II. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina  aprila OdlukeUO do 30.04.2020.
  1. Usvajanje Konsolidovanih finasijskih izvještaja za 2018. godinu  
2. Izvještaj o poslovanju I-III/2019
3.  Tekuća pitanja
III. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina  aprila Odluke UO do 30.05.2020.
  1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
2.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o fin. izvještajima za 2019.g;
3.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidir Finansijskih za 2019.g;
4.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješt.o poslovanju za 2019.g;
5.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2019.g;
6.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2019.g;
7.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finan. izvještaja za 2019.g;
8.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019.g;
9.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu UO za 2019;
10.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o otuđenju sopstvenih akcija,stečenih od nesnih.akcionara
11.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine;
12.  Izvještaj UO o realizaciji otkupa sopstv.akcija od nesaglasnih akcionara, 
13.  Donošenje odluke o sazivanju XII redovne sjednice skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka;
14.  Tekuća pitanja
IV. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina jula OdlukeUO do 30.07.2020.
  1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
2.      Razmatranje i usvajanje polugodišnjih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka u 2020.g. 
3.      Razmatranje realizacije plana poslovanja Fratello Trade a.d. B.Luka, 01.01-30.06.2020.g.
4.      Informacija o poligodišnjim finansijskim izvještajima Fratello Trade d.o.o. Beograd u 2020.g.
5.       Razmatranje realizacije plana poslovanja FratelloTrade d.o.o. Beograd, 01.01-30.06.2020.g.
6.      Tekuća pitanja
V. Sjednica UO Fratello a.d. –  prva polovina decembra OdlukeUO do 15.12.2020.
  1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
2.      Analiza izvještaja o finansijskom poslovanju, period 01.01.2020. do 30.11. 2020.g;
3.      Osnova za plan poslovanja za 2021.g, aktivnosti 
Menadžmenta na izradi plana.
4.      Tekuća pitanja