header_right.jpg
Kalendar korporativnih aktivnosti u Društvu 2021. godine

Organ

Sadržina

Datum

I. Sjednica UO Fratello a.d. – poslijednja sedmica u februaru

Odluke UO

do 28.02.2021.

 

1.      Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.

2.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

3.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

4.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja „Fratello Trade“d.o.o Beograd za 2020. godinu.

5.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o Beograd za 2021. godinu.

6.      Tekuća pitanja

 

II. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina  aprila

Odluke UO

do 30.04.2021.

 

 

1. Usvajanje Konsolidovanih finasijskih izvještaja za 2020. godinu

2. Izvještaj o poslovanju I-III/2021

3.  Tekuća pitanja

 

III. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina  aprila

Odluke UO

do 30.05.2021.

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,

2.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o fin. izvještajima za 2020.g;

3.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidir Finansijskih za 2020.g;

4.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješt.o poslovanju za 2020.g;

5.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2020.g;

6.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020.g;

7.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finan. izvještaja za 2020.g;

8.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020.g;

9.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu UO za 2020;

10.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine;

11.  Izvještaj UO o realizaciji poništenja sopstvenih.akcija,

12.  Donošenje odluke o sazivanju XIII redovne sjednice skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka;

13.  Tekuća pitanja

 

IV. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina jula

Odluke UO

do 30.07.2021.

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,

2.      Razmatranje i usvajanje polugodišnjih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka u 2021.g.

3.      Razmatranje realizacije plana poslovanja Fratello Trade a.d. B.Luka, 01.01-30.06.2021.g.

4.      Informacija o poligodišnjim finansijskim izvještajima Fratello Trade d.o.o. Beograd u 2021.g.

5.       Razmatranje realizacije plana poslovanja FratelloTrade d.o.o. Beograd, 01.01-30.06.2021.g.

6.      Tekuća pitanja

 

V. Sjednica UO Fratello a.d. –  prva polovina decembra

Odluke UO

do 15.12.2021.

 

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,

2.      Analiza izvještaja o finansijskom poslovanju, period 01.01.2020. do 30.11. 2021.g;

3.      Osnova za plan poslovanja za 2022.g, aktivnosti

Menadžmenta na izradi plana.

4.      Tekuća pitanja

 

UO će, ukoliko se ukaže potreba, održati i više od pet sjednice u toku kalendarske godine.

 

 

VI.  Izvještaj kontrolinga /finansijska služba za Direktora/

Mjesečni izvještaji

Svaki mjesec

 

za januar 2021.

za februar 2021.

za mart 2021.

za april 2021.

za juni 2021. (šestomjesečni izvj.)

za juli 2021.

za avgust 2021.

za septembar 2021.

za oktobar 2021.

za novembar 2021.

za decembar 2021.

do  15.02. 2021.

do  31.03. 2021.

do  30.04. 2021.

do  31.05. 2021.

do  31.07. 2021.

do  31.08. 2021.

do  30.09. 2021.

do  31.10. 2021.

do  30.11. 2021.

do  31.12. 2021.

do  15.01. 2022.

 

VII. Finansijski izvještaji /Finans.služba za Banjalučku berzu/

-  Godišnji finansijski izvještaji za 2020. godinu,

- Konsolidovani finasijski izvještaji za 2020. godinu,

Objava materijala za redovnu godišnju skupštinu akcionara;

- Izvještaj nezavisnog revizora o finansijsk. izvještajima za 2020.g;

- Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020.g;

-  Polugodišnji finansijski izvještaji za 2021. godinu.

do 28.02. 2021.

 

do  30.04. 2021.

 

do 30.05. 2021.

 

do 30.06. 2021.

 

do 30.06. 2021.

 

 

do 30.07. 2021.