header_right2.jpg
Kalendar korporativnih aktivnosti

Kalendar korporativnih aktivnosti u Društvu 2019. godine

Organ Sadržina Datum
I. Sjednica UO Fratello a.d. – poslijednja sedmica u februaru Odluke UO do 28.02.2019.
  1.      Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.  
2.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
3.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2019. godinu.
4.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja „Fratello Trade“d.o.o Beograd za 2018. godinu.
5.      Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o Beograd za 2019. godinu.
II. Sjednica UO Fratello a.d. –  prva polovina  aprila OdlukeUO do 10.04.2019.
  1. Usvajanje Konsolidovanih finasijskih izvještaja za 2018. godinu  
2. Izvještaj o poslovanju I-III/2019
III. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina  aprila Odluke UO do 30.04.2019.
  1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
2.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o fin. izvještajima za 2018.g;
3.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidir Finansijskih za 2018.g;
4.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješt.o poslovanju za 2018.g;
5.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2018.g;
6.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018.g;
7.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finan. izvještaja za 2018.g;
8.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.g;
9.      Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu UO za 2018;
10.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine;
11.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o otuđenju sopstvenih akcija,steč.otkupom pro-rata  25.05.2018.g.
12.  Izvještaj UO o realizaciji otkupa sopstv.akcija od nesaglasnih akcionara, 
13.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o otuđenju sopstvenih akcija,stečenih od nesag.akcionara 08.02.2019.g.
14.  Donošenje odluke o sazivanju XI redovne sjednice skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka;
 
IV. Sjednica UO Fratello a.d. –  druga polovina jula OdlukeUO do 30.07.2019.
  1.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
2.      Razmatranje i usvajanje polugodišnjih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka u 2019.g. 
3.      Razmatranje realizacije plana poslovanja Fratello Trade a.d. B.Luka, 01.01-30.06.2019.g.
4.      Informacija o poligodišnjim finansijskim izvještajima Fratello Trade d.o.o. Beograd u 2019.g.
5.       Razmatranje realizacije plana poslovanja FratelloTrade d.o.o. Beograd, 01.01-30.06.2019.g.
V. Sjednica UO Fratello a.d. –  prva polovina decembra OdlukeUO do 15.12.2019.
  6.      Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO,  
7.      Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju, period 01.01.2019. do 30.11. 2019.g;
8.      Osnova za plan poslovanja za 2020.g, aktivnosti 
Menadžmenta na izradi plana.
UO će, ukoliko se ukaže potreba, održati i više od pet sjednice u toku kalendarske godine.    
VI.  Izvještaj kontrolinga /finansijska služba za Direktora/ Mjesečni izvještaji Svaki mjesec
  za januar 2019. do  15.02. 2019.
za februar 2019. do  31.03. 2019.
za mart 2019. do  30.04. 2019.
za april 2019. do  31.05. 2019.
za juni 2019. (šestomjesečni izvj.) do  31.07. 2019.
za juli 2019. do  31.08. 2019.
za avgust 2019. do  30.09. 2019.
za septembar 2019. do  31.10. 2019.
za oktobar 2019. do  30.11. 2019.
za novembar 2019. do  31.12. 2019.
za decembar 2019. do 15.01. 2020.
   
VII. Finansijski izvještaji /Finans.služba za Banjalučku berzu/ -  Godišnji finansijski izvještaji za 2018. godinu, do 28.02.2019.
- Konsolidovani finasijski izvještaji za 2018. godinu,  
Objava materijala za redovnu godišnju skupštinu akcionara; do  30.04.2019.
- Izvještaj nezavisnog revizora o finansijsk. izvještajima za 2018.g;  
- Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018.g; do 30.04.2019.
-  Polugodišnji finansijski izvještaji za 2019. godinu.  
  do 30.06.2019.
   
  do 30.06.2019.
   
   
  do 30.07.2019.