header_right2.jpg
Finansijski izvještaji
aktivnosti
Izvještaji za 2019. godinu
Polugodišnji finansijski izvještaji, 30.06.2019. godinu

Bilans stanja

Bilans tokova gotovine

Bilans uspjeha

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Godišnji finansijski izvještaji, 31.12.2019

Bilans tokova gotovine

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2019. godine

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora – konsolidovani

Mišljenje nezavisnog revizora – konsolidovani

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2019. godinu

Konsolidovani aneks

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans tokova gotovine

Konsolidovani bilans uspjeha

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu

Izvještaji za 2020. godinu
Polugodišnji finansijski izvještaji, 30.06.2020. godinu

Bilans stanja

Bilans tokova gotovine

Bilans uspjeha

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Godišnji finansijski izvještaji, 31.12.2020. godinu

Bilans stanja

Bilans tokova gotovine

Bilans uspjeha

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora – konsolidovani

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2020. godinu

Konsolidovani aneks

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans tokova gotovine

Konsolidovani bilans uspjeha

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu

Izvještaji za 2021. godinu
Polugodišnji finansijski izvještaji, 30.06.2021. godinu

Bilans stanja

Bilans tokova gotovine

Bilans uspjeha

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks
 

Aktivnosti