header_right2.jpg
Finansijski izvještaji
aktivnosti
Izvještaji za 2017. godinu
Finansijski izvještaji za 2017. godinu

Aneks 01.01-31.12.2017. godine

Bilans stanja 31.12.2017. godine

Bilans tokova gotovine 01.01-31.12.2017. godine

Bilans uspjeha 01.01-31.12.2017. godine

Izvještaj o promjenama u kapitalu 31.12.2017. godine

Bilans stanja - Note 31.12.2017. godine

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj Nezavisnog revizora Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2017. godinu

Izvještaj Nezavisnog revizora Fratello – konsolidovani za 2017. godinu

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2017. godinu

Konsolidovani aneks 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans stanja 31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans tokova gotovine 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans uspjeha 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu 31.12.2017. godine

Izvještaji za 2018. godinu
Šestomjesečni finansijski izvještaji, 30.06.2018. godinu

Šestomjesečni bilans tokova gotovine

Šestomjesečni bilans stanja

Šestomjesečni bilans uspjeha

Šestomjesečni izvještaj o promjenama na kapitalu

Finansijski izvještaji za 2018. godinu

Aneks za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Bilans stanja, 31.12.2018. godine

Bilans tokova gotovine za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Bilans uspjeha za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Izvještaj o promjenama na kapitalu - 31.12.2018. godine

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora – konsolidovani

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2018. godinu

Konsolidovani aneks

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans tokova gotovine

Konsolidovani bilans uspjeha

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu
 

Aktivnosti