header_right3.jpg
Finansijski izvještaji
aktivnosti
Izvještaji za 2018. godinu
Šestomjesečni finansijski izvještaji, 30.06.2018. godinu

Šestomjesečni bilans tokova gotovine

Šestomjesečni bilans stanja

Šestomjesečni bilans uspjeha

Šestomjesečni izvještaj o promjenama na kapitalu

Finansijski izvještaji za 2018. godinu

Aneks za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Bilans stanja, 31.12.2018. godine

Bilans tokova gotovine za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Bilans uspjeha za period od 01.01.-31.12.2018. godine

Izvještaj o promjenama na kapitalu - 31.12.2018. godine

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora – konsolidovani

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2018. godinu

Konsolidovani aneks

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans tokova gotovine

Konsolidovani bilans uspjeha

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu

Izvještaji za 2019. godinu
Polugodišnji finansijski izvještaji, 30.06.2019. godinu

Bilans stanja

Bilans tokova gotovine

Bilans uspjeha

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Godišnji finansijski izvještaji, 31.12.2019

Bilans tokova gotovine

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2019. godine

Izvještaj o promjeni na kapitalu

Aneks

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj nezavisnog revizora – konsolidovani

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2019. godinu

Konsolidovani aneks

Konsolidovani bilans stanja

Konsolidovani bilans tokova gotovine

Konsolidovani bilans uspjeha

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu
 

Aktivnosti