header_right1.jpg
Finansijski izvještaji
aktivnosti
Izvještaji za 2015. godinu
Šestomjesečni finansijski izvještaji 30.06.2015.g.

Aneks za period od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Bilans stanja na dan 30.6.2015. godine

Bilans tokova gotovine za period od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Bilans uspjeha za period od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Finansijski izvještaji za period od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Izvještaji o promjenama u kapitalu za period od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine

Finansijski izvještaji 31.12.2015.g.

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspjeha 1.1.2015. - 31.12.2015. godine

Bilans tokova gotovine 1.1.2015. - 31.12.2015. godine

Izvještaj o promjenama u kapitalu

Dodatni računovodstveni izvještaj za period 1.1.2015. - 31.12.2015. godine

Izvještaj nezavisnog revizora-revizija fin.izvještaja 2015. g.

Konsolidovani finansijski izvještaji 31.12.2015.g.

APIF-Konsolidovani bilans stanja

APIF-Konsolidovani bilans uspjeha

APIF-Konsolidovani bilans tokova gotovine

APIF-Konsolidovani aneks

APIF-Note

APIF-Konsolidovan izvještaj o promjenama u kapitalu

Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim izvještajima

Izvještaji za 2016. godinu
Finansijski izvještaji 31.12.2016.g.

Aneks 31.12.2016. godine

Bilans stanja 31.12.2016. godine

Bilans tokova gotovine 31.12.2016. godine

Bilans uspjeha 31.12.2016. godine

Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2016. godine

Bilans stanja - Note 31.12.2016. godine

Izvještaji za 2017. godinu
Finansijski izvještaji za 2017. godinu

Aneks 01.01-31.12.2017. godine

Bilans stanja 31.12.2017. godine

Bilans tokova gotovine 01.01-31.12.2017. godine

Bilans uspjeha 01.01-31.12.2017. godine

Izvještaj o promjenama u kapitalu 31.12.2017. godine

Bilans stanja - Note 31.12.2017. godine

Izvještaji nezavisnog revizora

Izvještaj Nezavisnog revizora Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2017. godinu

Izvještaj Nezavisnog revizora Fratello – konsolidovani za 2017. godinu

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2017. godinu

Konsolidovani aneks 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans stanja 31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans tokova gotovine 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani bilans uspjeha 01.01-31.12.2017. godine

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu 31.12.2017. godine

Izvještaji za 2018. godinu
Šestomjesečni finansijski izvještaji, 30.06.2018. godinu

Šestomjesečni bilans tokova gotovine

Šestomjesečni bilans stanja

Šestomjesečni bilans uspjeha

Šestomjesečni izvještaj o promjenama na kapitalu
 

Aktivnosti