header_right4.jpg
Strategija

Cilj Fratello Trade a.d. je da do kraja 2012. završi pripreme objekta i dokumetacije za kontrolu Evropske komisije radi dobijanja EU izvoznog broja kojim bi se omogućio izvoz naših proizvoda u zemlje evropske unije kao i mogućnost uslužnog čićenja lignje i ribe za dobavljače iz Evrospke Unije.

Takođe imamo u planu da proširimo kapacitete pogona za pakovanje povrća.

Planiramo završiti realizaciju projekta intaliranja solarne elektrane snage 43 KWp sa fotonaponskim ćelijama za proizvodnju električne energije na krovu postojećeg poslovnog objekta.

Politika kvaliteta je sastavni i nedjeljiv dio poslovne politike firme, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja.

Menadžment i svi zaposleni su obavezni prema kvalitetu i njegovom stalnom poboljšanju u svim područjima preduzeća. Radeći kao tim, osiguravaju se preduslovi za ispunjenje ciljeva kvaliteta, efektivnosti i zadovoljstvo kupaca.

Fratello trade a.d. Banja Luka svoju poslovnu filozofiju zasniva na obezbjeđenju zadovoljstva kupaca. U proteklom periodu uspjeli smo izgraditi ime, steći ugled i povjerenje kupaca, kojih je svake godine sve više.

Zdravstvena ispravnost i sigurnost naših proizvoda ključna je za povjerenje naših kupaca.

Proizvodni proces u našem preduzeću kontrolisan je u svakoj fazi od odabira dobavljača, prijema proizvoda, pakovanja i distribucije naših proizvoda.

Svi zaposleni radnici snose odgovornost za kvalitet našeg poslovanja prema svojim radnim obavezama.