header_right3.jpg
Zapisnik i odluke sa XIII redovne skupštine 30.06.2021.godine

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa XIII redovne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf Odluke XIII Skupština akcionara Fratello-Trade a.d.
pdf Zapisnik XIII Skupština akcionara Fratello-Trade a.d.
 


investitori