header_right.jpg
Zapisnik i Odluke sa XII sjednice Skupštine akcionara

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa XII redovne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf Odluke XII Skupština akcionara Fratello-Trade a.d.
pdf Zapisnik XII Skupština akcionara Fratello-Trade a.d.
 


investitori