header_right.jpg
Zapisnik i Odluke sa XI sjednice Skupštine akcionara

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa XI redovne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf Zapisnik sa skupštine akcionara
pdf Odluke sa skupštine akcionara
 


investitori FRTL Odluke sa XI Skupstine,23.05.2019.pdf