header_right4.jpg
Zapisnik i Odluke sa 9. sjednice Skupštine akcionara

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa 9. redovne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf Zapisnik o prisustvu na IX redovnoj skupštini akcionara
 


investitori