header_right1.jpg
Zapisnik i Odluke sa vanredne sjednice Skupštine akcionara

Na ovoj stranici možete pogledati Odluke i Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionarskog društva Fratello Trade.

pdf FRTL - Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
pdf FRTL - Odluke sa vanredne skupštine akcionara
 


investitori